sejarah

Belajar Cara Belajar (BCB)


Proses atau teknik pembelajaran sama ada bersama guru ataupun tidak. Memberikan kepekaan murid terhadap teknik pembelajaran berkesan. Seterusnya, dapat mempertingkatkan pengetahuan, kecekapan bertindak untuk menghadapi masa depan

Penguasaan kemahiran BCB amat penting bagi pelajar lantaran masa pengajaran dan pembelajaran (P&P) dalam kelas adalah amat terhad. Hal ini menyebabkan ilmu pengetahuan yang diterima oleh pelajar juga terhad. Oleh itu, pelajar harus belajar cara untuk memperoleh maklumat tambahan dan meningkatkan penguasaan mereka dalam mempelajari sesuatu. Dengan menguasai kemahiran BCB, pelajar juga mampu menilai tahap pembelajarannya sendiri dan seterusnya membuat sesuatu untuk meningkatkan prestasinya dalam pelajaran.

Rasional BCB
- Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran
- Melatih murid memperoleh pembelajaran di luar waktu sekolah
- Selaras dengan matlamat pembelajaran sepanjang hayat

Objektif BCB
- Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru
- Sumber pembelajaran adalah pengetahuan rakan dan bahan-bahan lain
- Murid menilai tahap pembelajaran sendiri

Kemahiran Belajar
- Kemahiran mendengar
- Kemahiran membaca
- Kemahiran menulis
- Kemahiran mengambil nota
- Kemahiran mengingat / menghafal

No comments: